Thermische desinfectie

Uitleg
Machinale thermische desinfectie wordt in de gezondheidszorg veel toegepast om medische instrumenten op een gestandaardiseerde manier te reinigen en te desinfecteren. Een goede reiniging van de instrumenten is in de eerste plaats van belang voor een succesvolle sterilisatie, maar bevordert ook de levensduur van de instrumenten. Volgens internationale normen (EN ISO 15883) en nationale richtlijnen mogen voor deze reiniging alleen gevalideerde procedures worden toegepast.

In het machinale thermische desinfectie proces is water het universele oplosmiddel voor vuilresten en de actieve stoffen in de reiniging-, desinfectie- en andere behandelingsmiddelen. Een effectief reinigingsproces doorloopt vier fasen:

Koude spoeling
Allereerst wordt koud water zonder toevoegingen gebruikt voor het wegspoelen van grove verontreinigingen en schuimvormende substanties. In deze fase worden ook eiwithoudende substanties verwijderd om te voorkomen dat deze eiwitten in de volgende fase coaguleren.

Reiniging
De reiniging gebeurt met warm of koud water; meestal bij temperaturen tussen 40 en 60°C gedurende minimaal 5 minuten. De keus van het reinigingsmiddel (pH-neutraal of alkalisch) wordt bepaald door de materiaaleigenschappen van de instrumenten, maar ook door de nationale richtlijnen en aanbevelingen.

Thermische desinfectie
De thermische desinfectie vindt plaats bij een temperatuur van 80 – 95°C. Door het gebruik van gedemineraliseerd water worden vlekken, afzettingen en corrosie op het instrumentarium vermeden. Voor het inkorten van de droogtijd kan een naspoelmiddel worden gebruikt, maar daarbij dient gelet te worden op de bestendigheid van het materiaal en de biocompatibiliteit.

Drogen
Een goede droging van de instrumenten is essentieel. Bij het gebruik van proceschemicaliën moeten de aanwijzingen van de fabrikant worden opgevolgd wat betreft concentratie, temperatuur en inwerktijd omdat alleen dan een goed resultaat wordt bereikt zonder onnodige belasting van de materialen. Bij automatische systemen voor vloeibare dosering moet controle mogelijk zijn.

Extra informatie omtrent desinfectie: https://www.knmt.nl/sites/default/files/samenvatting_hoofdstuk_8_reiniging_instrumentarium_0.pdf