Disclaimer

Davenport Innovation Group besteedt veel zorg aan de inhoud op de website maar kan de correctheid, volledigheid en actualiteit niet garanderen. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

Verder aanvaardt Davenport Innovation Group geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Pieter de Heus – Davenport Innovation Group