Informatie

Levering en onderhoud

Davenport biedt u een breed scala aan apparaten, hulpmiddelen, accessoires, service en onderhoud voor uw kliniek, praktijk, instelling of inrichting. Het is ons doel bedrijfszekerheid en rendement te bieden in uw onderneming. Uiteraard voldoet al onze medische apparatuur aan alle geldende normen en richtlijnen wat betreft technische veiligheid. Het is ons streven om een prettige en langdurige werkrelatie op te bouwen.

Dit kan Davenport beteken voor u en uw medische apparatuur betekenen:

 • Bedrijfszekerheid en technische veiligheid waarborgen van uw medische instrumentatie op basis van een onderhoudscontract of op oproepbasis.
 • Doelmatig en veilig gebruik van medische apparatuur bevorderen door het leveren van heldere instructie en gebruikersondersteuning.
 • Werkprocessen optimaliseren door het leveren en implementeren van de juiste apparatuur op de juiste plek.
 • Zekerheid bieden op basis van onafhankelijk advies, niet gebonden aan welke fabrikant ook.

Dit kan Davenport betekenen voor het onderhoud van uw apparatuur:

 • Onderhouden, repareren en modificeren van medische apparatuur.
 • Analyseren van alle voorkomende problemen.
 • Verhelpen van storingen en gebreken in en aan apparatuur.
 • Opstellen van een handboek voor onderhouds-, veiligheids- en kwaliteitsprotocollen.
 • Signaleren van en anticiperen op mogelijk toekomstige gebreken.
 • Toezicht houden op door derden uitgevoerde activiteiten.
 • Uw gehele medische inboedel jaarlijks (wettelijk verplicht) keuren, kalibreren en valideren en codering en barcodeherkenning aanbrengen met een duidelijke analoge of digitale weergave.